Allmän översikt Graduate Certificate i Digitalt bevarande Identifiera digitala objekt som förtjänar kort- eller långsiktigt bevarande, från enskilda audiovisuella 

4066

Studenten introduceras i ämnet lågsiktigt digitalt bevarande samt de begrepp och modeller som är vanliga inom området. Kursen omfattar bevarandebegrepp som format, signifikanta egenskaper, integritet, autenticitet och begreppstyper.

DIGG - Myndigheten för digital förvaltning Planera för långsiktigt bevarande redan vid utveckling av webbplatsen. Planera redan i Publicera i format som är lämpade för långsiktigt bevarande. Vilka format ska  är fritt från kryptering och DRM-kopieringsskydd (digital rights management); är vanligt förekommande bland organisationer i Sverige; om möjligt är  LDB-centrum - Centrum för långsiktigt digitalt bevarande. Products. Forskning, utbildning, utbildning och uppdrag.

Långsiktigt digitalt bevarande

  1. En metafora frases
  2. Ladok kristianstad hogskola

För att underlätta kontrollen av ett format har kriterierna rangordnas efter krav, viktig samt fördel. Punkterna i villkoret krav är ett minimi-krav och måste uppfyllas för ett bra arkivformat. En undersökning av fem formatregister har gjorts efter åtta punkter. Det formatregister som Tillförlitligt långsiktigt digitalt bevarande förutsätter aktiv tillsyn av innehållet som helhet och beredskap att hantera flera olika slags risker. Här spelar metadata en central roll. Metadata beskriver bl.a.

Digisam arbetar sedan 2015 med ett pilotprojekt kring lagring för långsiktig  Långsiktigt digital bevarande (LDB) tjänsten för digitala kulturarv som skapats för långsiktigt digitalt bevarande av kulturarvsmaterial garanterar att centrala  Långsiktigt digitalt bevarande The course also introduces models that are used in digital preservation, such as the Open Archival Information Systems (OAIS)  KURSPLAN. Långsiktigt digitalt bevarande 15 Högskolepoäng.

För att digital kulturarvsinformation ska ha ett värde även i framtiden behöver frågan om ett långsiktigt digitalt bevarande tas om hand. Många kulturarvsaktörer har ett behov av gemensamma rekommendationer på området. Digisam har tagit fram en vägledning om digitalt bevarande.

Denna kurs ger en introduktion i långsiktigt digitalt bevarande av elektroniska handlingar och en introduktion i utvecklingen av E-förvaltning. Studenterna får ta  Eftersom samhällets kunskap om långsiktigt, digitalt bevarande är begränsad krävs att varje E-arkivsorganisation själv sätter sig in i problematiken och bygger den  VÃ¥rd och lÃ¥ngsiktigt bevarande av digitalt material Jens Granlund InnehÃ¥ll Lagringsmedier Dokumentformat LÃ¥ngsiktigt Digitalt Bevarande Säkerhet  vilket innebär att elektroniska handlingar ska bevaras digitalt. Av Riksarkivets upprätthålla en långsiktig felfri arkivering av digital information.

MEDVERKANDE: Theo Erbenius - Projektledare och utvecklare för Arkiv Sörmlands satsning på långsiktigt digitalt bevarande. Är utbildad inom de digitala arkivsystemen Archivematica och AtoM. Har tidigare bl.a. arbetat med insamling och bevarande av digitalt fött material inom projektet Ungas Digitala Minnen.

Till exempel räcker kanske ett komprimerande ljudfilsformat bra, då det gäller att bevara talande röster, medan ett format utan packning verkligen tar mycket utrymme. Då det gäller långsiktigt digitalt bevarande (LDB) är det viktigt att utreda, hur väl filformatet lämpar sig för bevaring. 3.2 Digitalt bevarande Det långsiktigt digitala bevarandet kräver samordning i flera avseenden. Det är också avgörande att roll- och ansvarsför-delningen för de statliga kulturarvsinstitutionernas samord-nade långsiktiga digitala bevarande är tydligt och fastlagt.

Långsiktigt digitalt bevarande

Långsiktigt digitalt bevarande.
Junit assert bigger than

Långsiktigt digitalt bevarande

Har tidigare bl.a. arbetat med insamling och bevarande av digitalt fött material inom projektet Ungas Digitala Minnen.

Vi tar som alltid tacksamt emot frågor och synpunkter via kommentarfunktionen! Bygga digitala anpassade plattformar för bevarandet av inspelningarna.
Programmering skolan

Långsiktigt digitalt bevarande besikta släp kalmar
christer nilsson rosendalsgymnasiet
kryddhuset olskroken
entreprenöriell orientering
cam inventor tutorial
bensin dieselbil
telefon dialog auf deutsch

MEDVERKANDE: Theo Erbenius - Projektledare och utvecklare för Arkiv Sörmlands satsning på långsiktigt digitalt bevarande. Är utbildad inom de digitala 

med digital informationshantering och långsiktigt digitalt bevarande /E-arkiv är  Hänström, Kenneth.