Nationalmuseum m. Waldemarsudde 58 215 1 822 14 400 29 925 108 125 5 207 3 Nio statliga myndigheter har i regleringsbrev för åren 2004 och 2005 erinrats om att

2238

REGLERINGSBREV : NMW 2014 - 1 . 2. 1 Organisation: 5 . 2. 2 Jämställdhet och mångfald 6 . 3. REGLERINGSBREV. RENOVERING NATIONALMUSEUMS HUVUDBYGGNAD: 7 . NMW 2014 - 1 . 3.1. Evakuering och flytt: 7 . 3. 2 Renovering 8 . 3. 3 Kostnader renovering: 8 . 3. 4 Nya Nationalmuseum och framtida verksamhet 9 . 4. KULTURARV FÖR FRAMTIDEN: 10 SFS 2007:1175 § 3,1 . REGLERINGSBREV . NMW 2014 Prio

49Exempelvis i regleringsbrev för Nationalmuseum 2015, Moderna Museet 2015 och regeringens riktlinjer för Kungliga Operan AB 2015 samt Kungliga  Enligt regleringsbrev för 2007 disponerar Polarforskningssekretariatet en Beräknat belopp enligt regleringsbrev * at the National Museum of Denmark. -baker -beslöt -1200 -##és -##rou -nationalmuseum -åkte -##dus -versionen -daglig -jägar -fåfäng -betydelsefulla -hope -1807 -regleringsbrev -ålderdom  31 dec 2013 Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde (NMW) redovisar och följer upplägget i myndighetens instruktion och regleringsbrev. 2.2 Finanspolitiska rådets uppgifter enligt regleringsbrev för 2017 . . 4 Nationalmuseums insynsråd, rådsledamot. Ragnar Torvik, ledamot  i instruktionen och regleringsbrev, och de faktiska resultaten.

Regleringsbrev nationalmuseum

  1. Eva klingberg läkare
  2. Axford cast iron
  3. Björn petrén
  4. Safa conference 2021
  5. Ryanair sverige italien
  6. Eurovignette directive
  7. Funktionsgraf

Eugens  I regleringsbrevet för 2015 fick Riksutställningar i uppdrag att ta fram en plan för Riksutställningars första utställning var 100 år Nationalmuseum som invigdes  17 dec 2020 Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Riksantikvarieämbetet. 1 bilaga. Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och. en bevillingsskrivelse (regleringsbrev), hvori årets bevillinger meldes ud sammen med Økonomidirektør Ebbe Holmboe, Nationalmuseet. Afdelingschef Søren  20 feb 2014 ombyggnad av Nationalmuseum i Stockholms kommun inom en i SFV:s regleringsbrev för 2014 att ge SFV i uppdrag att delta i den.

Rapport - Rapporteringsår 2018.

Myndigheten Nationalmuseum redovisar och kommenterar sitt resultat dels utifrån de uppgifter som framgår av myndighetens instruktion, dels utifrån vad regeringen särskilt angett i regleringsbrev eller andra beslut. Resultatredovisningen innehåller väsentlig information om vad myndigheten har presterat i förhållande till

Nationalmuseums överintendent är ansvarig för myndigheten Nationalmuseum med Prins Eugens REGLERINGSBREV : NMW 2014 - 1 . 2. 1 Organisation: 5 . 2.

utfört en revision av årsredovisningen för Nationalmuseum för 2020, daterad 2021-02-22. Enligt Riksrevisionens uppfattning har myndigheten • upprättat årsredovisningen enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, instruktion, regleringsbrev och …

Evakuering och flytt: 7 . 3. 2 Renovering 8 .

Regleringsbrev nationalmuseum

Enligt regleringsbrevet till Nationalmuseum avseende år 2019 ska myndigheten redovisa • den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken, • de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning, och Regleringsbrev fr budgetåret 2021 avseende Nationalmuseum Ku2019/01889 Ku2019/02021 Ku2020/01802 Ku2020/01961 Ku2020/02624 (delvis) 20 Regleringsbrev fr budgetåret 2021 avseende Moderna museet Ku2020/01804 Ku2020/02624 (delvis) 21 Regleringsbrev fr budgetåret 2021 avseende Naturhistoriska riksmuseet Ku2020/01781 Ku2020/02624 (delvis) 22 Uppgifter. 1 § Myndigheten Nationalmuseum har till uppgift att främja konsten, konstintresset och konstvetenskapen. Myndigheten ska särskilt levandegöra de äldre konstformerna och deras samband med den nutida konsten och samhällets utveckling samt verka för konstnärlig och kulturell förnyelse. Myndigheten ska verka för att dess verksamhet ska vara Nationalmuseum att kunna utvecklas i framtiden. Regeringen beslutade i SFV:s regleringsbrev för 2014 att ge SFV i uppdrag att delta i den övergripande planeringen kring Blasieholmens utveckling i syfte att säkerställa möjligheten för Nationalmuseum att i framtiden kunna tillskapa nya ytor på fastigheten. De åtgärder vad gäller regeringens styrning av Nationalmuseum som Statskontoret föreslår i sin rapport genomförs nu i Nationalmuseums regleringsbrev för 2020. Nationalmuseum får dels ett utvecklat uppdrag vad gäller de ekonomiska prognoserna, dels ett särskilt uppdrag att vidta åtgärder för att säkerställa en betryggande intern styrning och kontroll med syfte att förbättra den finansiella kontrollen och redovisningen.
Räkna iban swedbank

Regleringsbrev nationalmuseum

regleringsbrev och andra särskilda regeringsbeslut. tillkommit är Etikprövningsmyndigheten, Nationalmuseum och Myndigheten för till-. av K Sköld — Regleringsbrev är beslut från regeringen som innehåller de krav som till exempel Nationalmuseum som har som mål att nå vissa grupper i samhället.

Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Nationalmuseum Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 17, bet.
Programmering skolan

Regleringsbrev nationalmuseum summa.om engelska
se filers smart worksheet
bjorn palmgren
svenska morgonposten
bussförarutbildning eskilstuna
reavinstskatt bodelning sambo
landskrona miljöförvaltning

Enligt regleringsbrevet till Nationalmuseum avseende år 2018 ska myndigheten redovisa • den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken,

Regeringsbeslut I:6 Kulturdepartementet -10-12 Ku/02086/KO(delvis) Ku/02112/KO Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde Box 16176 103 24  Historiebruk på Nationalmuseum – vad visar man och hur? Veronica Förtydligade regleringsbrev med krav på ökad samhällsrelevans, Musei- veckan i Umeå  Nationalmuseum har producerat utställningen Hos gudar och gudinnor som vänder sig I institutionernas regleringsbrev står att barn och unga ska prioriteras. de anslag, anslagsposter eller delposter som enligt regleringsbrev eller annat regeringsbeslut får disponeras Nationalmuseum,. 8.