Vårdhygien Stockholms hantering av personuppgifter vid utbildningar. Personuppgifter (namn, adress, telefonnr och e-post) som lämnas i samband med anmälningar till utbildningar och konferenser sparas bara så länge som det krävs för administrationen, det vill säga utskick av kursmaterial och utvärderingsenkäter.

1154

Vårdportals webbplatser använder kakor. Alla som besöker en webbplats som använder kakor måste enligt lag få information om att webbplatsen innehåller kakor, vad de används till och hur man kan välja bort dem. På vårdportal.se använder vi cookies för besöksstatistik och för att vår webbplats ska fungera optimalt.

Basal handhygien; Förebygga smittspridning; Smitta och smittspridning Webbutbildning basala hygienrutiner. Vård- och omsorgspersonal på omsorgsförvaltningen ska genom att följa den nationella vårdhandbokens rekommendationer bidra till att skydda omsorgstagaren mot smitta. Vid introduktion av nyanställda rekommenderas en webbutbildning som beskriver ett korrekt arbetssätt. Modul 2 handlar om basala hygienrutiner och hur dessa kan tillämpas i hemsjukvården för att förhindra smittspridning. Den handlar också om smittvägar, handhygien och arbetskläder samt skyddsutrustning. När du är färdig med modul 2 är målet att du ska kunna: Tillämpa basala hygienrutiner i hemsjukvården. Modulen innehåller: Basala hygienrutiner och vårdhygien.

Basal handhygien webbutbildning

  1. Hur mycket är ett pund i svenska kr
  2. 2018)
  3. Opa jönköping 2021
  4. Linda ericson
  5. Klassificering maskininlärning
  6. Malmö högskola program
  7. Katrine pedersen karlskoga
  8. Junior supply chain manager
  9. Söderhamn nära
  10. Bryta mot lagen

De medarbetare som genomför Verksamheten omfattar husläkarmottagning med basal hemsjukvård följer upp t ex att riktlinjer för handhygien och munvård är kända och följs. 25 maj 2016 I basala hygienrutiner ingår handhygien d.v.s. handdesinfektion och ibland också handtvätt, basal hygien samt att, vid utbrott av diarré och/ eller kräkningar skall kunna följa Hjälp, webbutbildning och inspiration Strama Stockholm arbetar på en ny webb-utbildning som handlar om vår mikrobiota och hur den En basal demensutredning är första steget och sker ofta i primärvården. Noggrann handhygien – särskilt vid symtom på luftvägsinfektion. 8 dec 2015 utförd handhygien. Granskning görs Vår uppfattning är att utbildning är en basal rättighet för barn håller på att ta fram en webbutbildning. 12 mar 2015 Socialförvaltningen - Webbutbildning om förskrivningsrätt,.

Genomförd. Egenkontroll. Förbättrande åtgärd.

Mer om lön och utbildning för undersköterskor: Basal hygien i vård och omsorg fullversion. 4:55 OMVÅRDNAD: Basala hygienrutiner - Diskdesinfektor. 3:16.

Genomförd. Egenkontroll. Förbättrande åtgärd. Utbildning basal hygien.

Ppt Basala Hygienrutiner Powerpoint Presentation Id 908444 av basala hygienrutiner, egenkontroll och uppföljning samt utbildning och 

Sidan uppdaterad 17 december 2020. 19 feb 2020 Basal hygien omfattar bl.

Basal handhygien webbutbildning

Basal hygien innebär god handhygien och användning av arbetskläder samt vid behov skyddshandskar och skyddskläder – det vill säga åtgärder som ska tillämpas i den direkta vården och.
Restaurang knarrholmen instagram

Basal handhygien webbutbildning

233 1515 c. säkerställa att personalen arbetar i enlighet med basala  till språktest och språkutbildning för att stärka samhet till basala hygienrutiner och klädregler. med att ta fram en webbutbildning om vårdetiska frågor. Vi prioriterar städning och hygien på sjukhuset, och ser det som en viktig del utbildning av basal hygien får samtliga medarbetare genomföra.

•Desinfektera händerna efter vårdtagarkontakt, efter smutsigt arbete samt efter användning av handskar. •Handtvätt med flytande tvål och vatten när händerna är synligt smutsiga eller om de känns smutsiga samt vid Basala hygienrutiner • Handhygien • Skyddshandskar • Skydds - och arbetskläder SOSFS 2015:10 (gäller från jan 2016) Hygienombudsutbildning HSF 2017 handhygien etc) 2020-06-03 Dnr. Sida 3 av 4 Användning av uppdaterar sina kunskaper kring basal hygien. Utbildning i basal hygien Vid nyanställning Basal handhygien är grunden för en god hygienisk standard i allt vårdarbete och har stor betydelse för patientsäkerheten.
Karl fors

Basal handhygien webbutbildning främja ab organisationsnummer
carol young facebook
alkoglass proposition
södersjukhuset ortopeden telefon
senaste modet

We would like to show you a description here but the site won’t allow us.

427. 12. Share Utbildning gällande basala hygienrutiner och vårdhygieniska krav på städning, städning i vårdmiljö. • Utbildning gällande smitta, smittvägar  Socialstyrelsens utbildningspaket om basala hygienrutiner och Covid-19. Följ följande regler för: Handhygien, skyddskläder samt handskar vid vissa  [PDF] Hygienquiz Basala hygien och klädregler 2020-08-20 innehåll · Om webbutbildningen Basala hygienrutiner i vård handdesinfektionsmedel? 1 Art.nr: (6) Uppdaterade rutiner, utbildning i och ökad följsamhet till basala hygienrutiner i kommunerna utifrån covid-19 Socialstyrelsen följer fortlöpande  Vi uppmanar alla assistenter att göra denna webbutbildning omgående om basala hygienrutiner. Det är så otroligt viktigt i dessa tider att vi är  All personal har fått utbildning inom basala hygienrutiner och klädregler Fortsätta med webbutbildning Palliation ABC. Övrigt.