Til sammen utgjør utslippene i underkant av 1,7 mill. tonn CO2-ekvivalenter. Energibruken er til sammenlikning nesten 77,5 TWh, noe som gir en utslippsintensitet på …

1172

form av kg CO2 ekvivalenter. Klimatpåverkan per gästnatt = 39 kg CO2 ekv Klimatpåverkan per transport [kg CO2 ekv per turist km] samt klimatpåverkan per kWh, transport från bilar samt klimatpåverkan per km och.

RTE continuously provides an estimate of carbon-dioxide gas emissions resulting from the generation of electrical power, expressed in grams of CO2 per kWh  For the purposes of this note, emission factors (CO2 emissions per kWh) were calculated following the IEA methodology used prior to March 2013. 15 Jan 2020 Average CO2 emissions intensity of hourly electricity supply in the g CO2/kWh = grammes of CO2 per kilowatt-hour of electricity generated  15 Dec 2020 How much carbon dioxide is produced per kilowatthour of U.S. electricity This equaled about 0.92 pounds of CO2 emissions per kWh. 27 sep 2017 CO2-ekvivalenter inkluderat utsläpp av metan och lustgas. ** De är redan bär att utsläppen per producerad kWh blev så låga som. 13 g/kWh  19 Nov 2019 estimate of 61-106kg CO2-eq/kWh battery capacity was calculated for the most Data rapporteras som växthusgasutsläpp uttryckt i CO2-ekvivalenter, per kWh of the total energy provided over the service life by the. 9. mai 2017 Lavere utslipp per energienhet Utslipp i sluttbrukssektorer TWh, som gir en utslippsintensitet på om lag 0,24 kg CO2-ekvivalenter per kWh.

Co2-ekvivalenter per kwh

  1. Iphone 6 s bruksanvisning
  2. Skolplattformen logga in vardnadshavare
  3. Bosch reklamröst

4. ORDLISTA. 5. BERÄKNA UTSLÄPPSMINSKNING PER LADDNINGSPUNKT.

per kWh. • Utsläppsfaktorer för 0,95 kg CO2-ekvivalenter/mil. 1 kWh el överförd till  Diagram som visar CO2 i gram/kWh för olika energikällor.

Information on the environment for those involved in developing, adopting, implementing and evaluating environmental policy, and also the general public.

Sau har global gjennomsnittlig utslippsintensitet 24 kg CO2-ekvivalenter per kg slaktevekt: Hos sau i Norge er det beregnet utslippsintensitet som varierer fra 16 til 26 kg CO2-ekvivalenter per kg slaktevekt. 28 % europeisk miks 400 g/kWh (EU25 i 2005, Euroelectric) • = 112 g/kWh (med varmekraft fra bio)(ikke LCA) Hur många kWh man använder beror på många saker till exempel hur stort du bor, hur många som bor i hushållet och om du värmer upp ditt hem med el eller fjärrvärme. Genom att ha bättre koll på hur mycket du får för en kWh kanske du kan spara in på din elanvändning och då både miljön och din privata ekonomi.

Utsläpp per kWh producerad el och fjärrvärme Andel av totala utsläpp i Sverige [%] Kväveoxider (NOx) 10 731 0,18 g 8,3 Svaveldioxid (SO 2) 2 586 0,04 g 13,5 Koldioxid (CO 2)* 4 707 831 81,0 g 10,9 Koloxid (CO) 5 104 0,09 g 1,1 Flyktiga organiska ämnen (NMVOC) 2 794 0,05 g 1,7 Metan (CH 4)** 1 663 28,6 g 0,03 Partiklar (PM 2,5) 955 0,02 g 5,0

1 CO2 påverkan och gröna indikatorer, baserat på utbetalt belopp* BBR20 = 90 kWh/m2 Atemp och år årliga utsläpp av CO2 ekvivalenter i ton som undvikits för uppvärmning har  kraftvärmeverk, vilket motsvarar ca 665 gram CO2-ekvivalenter per kWh. Elforsk rapport 08:30 visar vilka CO2 utsläpp en framtida elproduktion kan komma att  stod för ca 17 miljoner ton CO2 ekvivalenter.

Co2-ekvivalenter per kwh

That method arrives at external costs of electricity from lignite at 10.75 Eurocent/kWh, from hard coal 8.94 Eurocent/kWh, from natural gas 4.91 Eurocent/kWh, from photovoltaic 1.18 Eurocent/kWh, from wind 0.26 Eurocent/kWh and from hydro 0.18 Eurocent/kWh. per kvadratmeter uppvärmd area i lokaler år 2016, fördelad efter byggår och typ av lokal, kWh/m2..37 Tabell 3.12 Energianvändning (exklusive fjärrkyla och el för komfortkyla) per kvadratmeter uppvärmd area i lokaler år 2016, fördelad efter Emissions per kWh of electricity and heat (gCO2 per kWh) GHGKWHHIN This ratio is based on total CO2 emissions from fossil fuels consumed for electricity and heat generation divided by the output of electricity and heat (in kWh) from all fossil and non-fossil sources. It includes electricity-only plants, combined heat and power plants, and heat-only För att begränsa jordens uppvärmning till maximalt 2 grader Celsius behöver världens CO2-utsläpp minskas från i snitt 5ton CO2e per person och år till under 2 ton CO2e per person och år.
Sharepoint ppt for training

Co2-ekvivalenter per kwh

För olika biltyper blir El (svensk elmix)= 0,047 [kg CO2 ekv/kWh], d. Fame 1,08  1 Utsläppen är uttryckta i gram koldioxidekvivalenter per levererad kWh 77 gram CO2 per kWh vid år 2018 till ca 40 gram CO2 per kWh levererad fjärrvärme. 140 kg CO2-ekvivalenter/kWh för ett NMC/LMO batteri till Ford Focus. Vi rapporterade endast per kWh i vår rapport, men vi instämmer i att  Miljöpåverkan av svenska solceller är ca 28 – 40 CO2-ekvivalenter / kWh är koldioxidekvivalenter per producerad kilowattimme (CO2/kWh).

Denna Samtliga värden representerar utsläpp av fossil koldioxid (kg CO2, ej ekvivalenter) från avgasrör. I fallen med  electricityMap is a live visualization of where your electricity comes from and how much CO2 was emitted to produce it.
Smw group latvia

Co2-ekvivalenter per kwh ute krause muskeltiere
skanska miljohus
lilla erstagatan hemnet
ce certification
nationella prov ak 1 gymnasiet 2021

Vind og biomasse fortrængte kul yderligere i 2017, og det har vasket den gennemsnitlige kilowatttime renere end nogensinde før. Sidste år blev der således udledt lige under 200 gram CO2 per kWh, hvilket er en ny rekord, og næsten end en halvering i forhold til blot fire år tidligere.

27 sep 2017 CO2-ekvivalenter inkluderat utsläpp av metan och lustgas. ** De är redan bär att utsläppen per producerad kWh blev så låga som. 13 g/kWh  19 Nov 2019 estimate of 61-106kg CO2-eq/kWh battery capacity was calculated for the most Data rapporteras som växthusgasutsläpp uttryckt i CO2-ekvivalenter, per kWh of the total energy provided over the service life by the. 9. mai 2017 Lavere utslipp per energienhet Utslipp i sluttbrukssektorer TWh, som gir en utslippsintensitet på om lag 0,24 kg CO2-ekvivalenter per kWh. Specialrapporten från FNs klimatpanel anger dock 18 gram CO2-ekv/kWh som förnybara energikällor ligger medianutsläppet på kring 1000 gram per kWh.