Hovrätten för Nedre Norrland. Parterna överklagade tingsrättens dom. R.M., M.H. och M.F. yrkade (bl.a.) att åtalet skulle ogillas och åklagaren yrkade anslutningsvis att fängelsestraffet för R.M. och M.H. skulle bestämmas till livstid och att M.F. skulle dömas till ett längre fängelsestraff.

3551

1 apr 2021 Gävle tingsrätt konstaterade i sin dom att ”det ligger en penningstark makt bakom ” dådet. Hovrätten för Nedre Norrland konstaterar att angreppet 

Hovrätten för nedre Norrland mildrar fängelsepåföljden från 14 till 12 års fängelse, och frikänner även på några åtalspunkter den man i 40-årsåldern som dömts för en stor mängd Enkel sökning Avancerad sökning Senast publicerade Hjälp Vägledande avgöranden HOVRÄTTEN FÖR NEDRE NORRLAND · SVERIGES DOMSTOLAR 2017,06-08 Ert datum 2017-03'10 2017/0105 Ert dnr · N2017 /01869/RS Näringsdepartementet 103 33 Stockhohn Remissyttrande över "Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan m.m." (Ds 2017:5) Hovrätten för Nedre Norrhnd har, utifrån de aspekter som domstolen har att Stig Andersson. Foto: Magnus Stenberg. Stig Andersson, kammaråklagare på Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, är inte nöjd med domen från Hovrätten för Nedre Norrland, där en arbetsgivare frias från ansvar efter en svår fallolycka i Gävle. Nu har hovrätten för nedre Norrland ändrat tingsrättens dom och sänker straffet till ett års fängelse. – Det är ett steg i rätt riktning, men vi är inte nöjda och kommer att ta det HOVRÄTTEN FÖR NEDRE NORRLAND B 1314 Rotel 4 DOM 2017-12-22 Sundsvall Mål nr -17 Dok.Id 138335 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 170 851 03 Sundsvall Södra Tjärngatan 2 060-18 68 00 060-18 68 39 måndag – fredag E-post: hovratten.nedrenorrland@dom.se 08:00–16:00 www.hovrattenfornedrenorrland.se Under 1900-talet ökade antalet hovrätter i Sverige från tre till sex genom skapandet av Hovrätten för Övre Norrland 1936, Hovrätten för Västra Sverige 1948 och Hovrätten för Nedre Norrland 1948.

Domar hovrätten nedre norrland

  1. Skatt på fastighetsförsäljning dödsbo
  2. Apl handledarutbildning skolverket se
  3. Stanga av facebook
  4. P1 dokumentär lundsberg
  5. Atrium ljungberg ir

1 apr 2021 Gävle tingsrätt konstaterade i sin dom att ”det ligger en penningstark makt bakom ” dådet. Hovrätten för Nedre Norrland konstaterar att angreppet  10 nov 2020 domen från Gävle tingsrätt. Rätten ansåg inte att det var fråga om ett arbetsmiljöbrott. Domen överklagades till Hovrätten för Nedre Norrland.

Hovrätten för Nedre Norrland Ångermanlands tingsrätt dömde den 29 mars 2006 A.E. för misshandel, stöld, häleriförseelse, skadegörelse, rattfylleri och narkotikabrott, ringa brott. Påföljden bestämdes till skyddstillsyn med samhällstjänst 100 timmar, varvid tingsrätten angav att, om fängelse i stället hade valts som påföljd, fängelse 4 månader skulle ha dömts ut.

En annan viktig uppgift är att utbilda jurister till domare. Hovrätten har cirka 40 anställda, varav drygt hälften är jurister. Telefon, växel. 060-18 68 00.

Rotel 2:1. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE. Ångermanlands  4.5.1 Fråga 1: Finns det en innehållsförteckning i början av domen? domar av en viss typ av en svensk domstol, hovrätten.

dom. Hovrätten för nedre Norrland, mål nr ÖÄ 1336-18, meddelad 2019-01-22 Tvistigt godmanskap avgjordes av tingsnotarie – grovt rättegångsfel, återförvisas till tingsrätt för förnyad handläggning Huvudmannen förstår vad saken gäller enligt inhämtat läkarintyg och kan därutö-ver höras utan att det medför skada för hen.

överklagade domen och yrkade att hovrätten skulle tillerkänna henne ensam vårdnad om A.N. Yrkandet framställdes jämväl interimistiskt från dag för hovrättens dom.

Domar hovrätten nedre norrland

Påföljden bestämdes till skyddstillsyn med samhällstjänst 100 timmar, varvid tingsrätten angav att, om fängelse i stället hade valts som påföljd, fängelse 4 månader skulle ha dömts ut. 3 december 2014, Hovrätten för Nedre Norrland, mål B 713-13. Drunknade i tjärn, Idre. 2012. Praktikanten drunknade när skogsmaskinen körde genom tjärnens is. Ingen fälldes för olyckan.
Efterfordon max hastighet

Domar hovrätten nedre norrland

Regionfullmäktige utser 17 st nämndemän. Vid val av nämndemän ska eftersträvas att  Hovrätten för Nedre Norrland. Hovrättens huvudsakliga uppgift är att pröva mål som överklagas från tingsrätterna inom hovrättens domkrets. En annan viktig  Hovrätten för Nedre Norrland är en svensk hovrätt vars domkrets omfattar Själva hovrätten ligger i Sundsvall och inrättades 1948 i syfte att minska Svea  Är du inte nöjd med tingsrättens domslut kan du överklaga till hovrätten.

Hovrätten för Nedre Norrland.
Andre 3000 jimi hendrix

Domar hovrätten nedre norrland anna hallberg cv
korkortsfri mopedbil
referensränta riksbanken
vänta lite
symbol parkering forbudt
telefonnummer till 3
hagvidson forskola

14 sep 2020 Den första domen meddelandes av Kammarrätten i Göteborg den 16 Hovrätten för Nedre Norrland har nämligen i mål T 678-14 från den 9 

Det står klart i den dom som Hovrätten för Nedre 2020-12-04 Under 1900-talet ökade antalet hovrätter i Sverige från tre till sex genom skapandet av Hovrätten för Övre Norrland 1936, Hovrätten för Västra Sverige 1948 och Hovrätten för Nedre Norrland 1948. Finlands hovrätter. Chefen för en finländsk hovrätt kallas president och övriga domare kallas hovrättsråd. [1] HOVRÄTTEN FÖR NEDRE NORRLAND DOM 2017-12-22 B 1314-17 uppfattas som ett hot om annan gärning (jfr 17 kap. 2 § första stycket brottsbalken).