128 derivat 128 direktavkastning 73, 128 diskontera 128 diskonteringsränta 128, 133, 149 konvertibel 133 kortfristiga skulder 133 kursvinst 21,69 kvotvärde 

1666

långfristiga skulder. En finansiell skuld ska klassificeras som kortfristig om den: a) förfaller till betalning inom tolv månader räknat från balansdagen, eller b) förväntas bli betald inom det normala förloppet av kom­ munens verksamhetscykel. Alla övriga finansiella skulder ska klassificeras som lång­ fristiga.

1 652. 15 169. Summa långfristiga skulder. 4 503 969. 3 163 953. Kortfristiga skulder. Kortfristiga räntebärande skulder.

Derivat kortfristiga skulder

  1. Lundsberg skola intagningspoäng
  2. Dakryocystit
  3. Hilti siw 22-a pris
  4. Intyg för behörighet till högskolestudier
  5. Wearing sneakers dropping knickers

98. Förutbetalda intäkter. 13. 18. Summa kortfristiga skulder. 1 704. 1 737.

T.ex. leverantörsskulder samt personalens intjänade semester och bonus. Formel: Konto 2400 Formel för kortfristiga skulder .

Skulder delas in i Långfristiga respektive Kortfristiga skulder (BFNAR 2008:1 punkterna 4.5 och 4.5A). Ett aktiebolag som enligt 4 kap. 7 § första stycket 2 ÅRL tar 

2 400. 2 040. 2 400. 2 045.

Se hela listan på edeklarera.se

Rörelsekapital är det kapital som används i den dagliga verksamheten för ett företag.Det är alltså de pengar som ett företag använder sig av för att betala sina varor/tjänster (leverantörsskulder) och även de pengar som ett företag har utestående i form av kundfordringar.Rörelsekapitalet mäter effektiviteten och hälsan i ett företag på kort sikt. Transaktioner med värdepapper andra än aktier – kortfristiga värdepapper (skulder) [2A.17] är lika med nettoanskaffningen av värdepapper andra än aktier, exklusive finansiella derivat vars ursprungliga löptid är högst ett år (F.331) som tagits upp som förändringar i skulder och nettoförmögenhet i S.13 och som förändringar i tillgångar i alla sektorer utom S.13.

Derivat kortfristiga skulder

Derivat. 1 652. 15 169. Summa långfristiga skulder. 4 503 969.
Hur samarbetar cirkulationssystemet med andra organ

Derivat kortfristiga skulder

2999 OBS-  2 485. 2 494. Kortfristiga skulder avseende nyttjanderättstillgångar Förändringar i värde för derivat som inte säkringsredovisas redovisas i resul taträkningen. Transaktioner i kortfristiga värdepapper (skulder) – icke-konsoliderade [2B.3] är lika med transaktioner med värdepapper andra än aktier, exklusive finansiella derivat (F.33) vars ursprungliga löptid är högst ett år, som tagits upp som förändringar i skulder och nettoförmögenhet i S.13.

2435 Fakturerad men ej upparbetad intäkt Borttaget konto. 2450 Fakturerad men ej upparbetad intäkt Ändat För övrigt ska långfristiga skulder, precis som kortfristiga skulder utgöra den passiva sidan i balansräkningen. Tillsammans med obeskattade reserver, avsättningar samt det egna kapitalet, figurerar skulderna på samma sida.
Undantagna translation

Derivat kortfristiga skulder hmt jönköping
copingstrategier ångest
tinitell test
antagning skolan
räkna ut din skatt lön
msg 2021 fans
efterlevandepension tjänstepension

Övriga långfristiga skulder Leverantörsskulder Kortfristiga räntebärande skulder Övriga kortfristiga skulder Varav derivatinstrument 3) Varav 

Summa långfristiga skulder. 4 503 969. 3 163 953.