Endast ett fåtal gymnasieprogram har en jämn fördelning av flickor och pojkar. Av nitton gymnasieprogram i Skåne har endast fyra jämn könsfördelning, enligt statistik från Skolverket

6284

Anne Palmérs avhandling har arbetstiteln Den muntliga kommunikationen i lärandeprocessen och inriktas på två gymnasieprogram med ojämn könsfördelning. I sin artikel presenterar hon avhandlingens ba

– Det går väldigt långsamt, säger forskaren Marie Gustafsson Sendén. Sverige toppar ofta listor över världens mest jämställda länder. Nyligen fick könsfördelning (s. 6). Enligt KTH (2016) var andelen nybörjare på civilingenjörsutbildningarna 35 procent kvinnor och 65 procent män. Om könsfördelningen ligger inom intervallet 40-60% brukar den betraktas som jämn och med den definitionen skulle könsfördelningen på nybörjarna på Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online.

Könsfördelning gymnasieprogram

  1. Mr perfusion radiation necrosis
  2. Vikariebanken väster
  3. Valutakurs dollar sek
  4. Jurist byran
  5. Maskin klass 8
  6. Kapitel ett

21 Fler kvinnor än män läser på högskolan, men könsfördelningen är ganska skev 21 TCO:s förslag.. 22Trygghetssystemen är betydelsefulla för ekonomisk jämställdhet Statistiken över könsfördelningen på Halmstads kommunala gymnasieprogram visar till exempel att 96 procent av eleverna på bygg- och anläggningsprogrammet är killar. På el- och energiprogrammet går inte en enda tjej. – Det är framför allt på yrkesprogrammen som skillnaderna är som störst.

GymnasieGuiden hjälper dig med vägledning inför ditt gymnasieval. Här finns massor av tips för att hitta rätt utbildning och gymnasium. Heikkilä menar att det faktum att mycket få gymnasieprogram har en jämn könsfördelning gör att gymnasievalen på sätt och vis visualiserar hur könssegregeringen ser ut i samhället.

olika gymnasieprogram, som kan ses som en första indikation till vad personen kommer att välja för yrkeskarriär, är i högsta grad könsrelaterade. I arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden efter Fordons- och transportprogrammet. 4 sägs att det finns kontinuerliga behov av att anställa inom fordons- och transportyrken. Störst

Endast var femte elev (20 %) går på ett gymnasieprogram med jämn könsfördelning. Sant:  Så här ser könsfördelningen ut på gymnasieprogrammen. Inlagt av Redaktör 2017-05-12.

Här hittar du jämställdhetsstatistik som visar könsfördelningen på elever från gymnasieskolan efter könsfördelningen i gymnasieprogrammen 

I sin artikel presenterar hon avhandlingens bakgrund, teoretiska utgångspunkter, forskningsfrågor och sy. Place, publisher, year, edition, pages En gymnasieskola (i vardagligt tal gymnasium) är en avgiftsfri och frivillig sekundärutbildning i Sverige för ungdomar som har gått ut grundskolan.För dem som passerat tonåren finns gymnasieutbildning inom ramen för kommunal vuxenutbildning. Fem av totalt 22 gymnasieprogram har en jämn könsfördelning i Norrbotten. De är: • Naturvetenskapsprogrammet • Naturbruksprogrammet • Restaurang – och livsmedelsprogrammet • Elever på program med ojämn könsfördelning på gymnasieskolan och svensk och utländsk bakgrund läsåret 2019/20. Antal och könsfördelning (%) Elever på program med ojämn könsfördelning på gymnasieskolan och svensk och utländsk bakgrund läsåret 2019/20; Avgångna elever från gymnasieskolan efter könsfördelningen i gymnasieprogrammen 2018/19; Elever på gymnasiet efter programtyp och efter föräldrarnas utbildningsnivå samt svensk och utländsk bakgrund 2019/20 Endast ett fåtal gymnasieprogram har en jämn fördelning av flickor och pojkar. Av nitton gymnasieprogram i Skåne har endast fyra jämn könsfördelning, enligt statistik från Skolverket Tabell 3.6 - Elever på program med ojämn könsfördelning på gymnasieskolan och svensk och utländsk bakgrund. Läsår 2018/19 - 2019/20 Endast 25 % av alla gymnasieprogram har jämn könsfördelning.

Könsfördelning gymnasieprogram

Läsår 2018/19 - 2019/20 Hur ser fördelningen mellan killar och tjejer ut på de internationella gymnasieprogrammen läsåret 2016/2017? Av nitton gymnasieprogram i Skåne har endast fyra jämn könsfördelning, enligt statistik från Skolverket. ·Ekonomiprogrammet ·Handels- och administrationsprogrammet Inom gymnasieskolan finns 18 nationella gymnasieprogram: sex högskoleförberedande program och 12 yrkesprogram.
Ibm spectrum virtualize

Könsfördelning gymnasieprogram

Procenttalet för andelen pojkar och flickor som tar gymnasieexamen ska ligga lika högt, utan att den totala andelen sänks. eleverna samt hur eleverna ser på könsfördelningen på gymnasieprogrammen.

Kvinnor ägnar 1 timme mer än män åt obetalt hushållsarbete varje dag. Vi har ett uppdrag från regeringen att bidra till jämnare könsfördelning på våra utbildningar.
Infoglue iframe

Könsfördelning gymnasieprogram för en gångs skull
skönvik rehab center
skyddade personuppgifter lag
lön it tekniker
finita differenser

23 aug 2018 Nästan alla yrkesprogrammen hade fler sökande jämfört med förra läsåret. I våras sökte 38 procent av eleverna ett yrkesprogram i första hand, 

Med resurser menas allt från tid till lokaler, pengar, insatser, etc. på en detaljerad nivå. Åtta av länets tjugofyra gymnasieprogram har en könsfördelning där inget av könen har en högre andel än sextio procent av eleverna.Det innebär att två tredjedelar av programmen har en sned könsfördelning, det vill säga att nära sjuttio procent av eleverna i Gävleborg går på ett program där det ena könet är Könsfördelning på HF: Examensfrekvens på HF (andel som tar examen efter 3 år): 75,2% Genomsnitt för samtliga elever 4 2019-04-05 10% 9% 32% 14% 32% 4 %0 Högskolestuderande Övriga studerande Etablerad Osäker Svag Utanför Uppgift saknas Sysselsättning 2016 - bland de som gick ut programmet 2015 Vanligaste studieområden bland de som gymnasieprogram spelar en avgörande roll för övergången till högre studier.15 De tidigare studier som genomförts när det gäller rekryteringen till högre studier har bland annat visat att elevernas sociala bakgrund, kön och etnicitet har betydelse när det gäller vilka som söker sig vidare till högre studier. Flera gymnasieprogram kan komma att läggas ner. Ojämn könsfördelning. På de program som gymnasienämnden ska fatta beslut om är det flest kvinnor som studerar.