det finns även med i ämnena: • Geografi, historia, religion • Biologi, fysik, kemi • Bild ORKA PLUGGA är en

7792

25 okt 2019 och ”Systematisk utrotning av bildning och kunskap!”. Så dundrar Björn Ranelid när Skolverket stryker Bibeln från nya kursplanen i religion.

Eleverna fick lära sig de normativa etiska teorierna dygdetik, pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik. Vad som Lär dig mer om de olika religioner som finns i världen. Mycket av människans handlingar har ett samband med religiös tro så träna upp dina kunskaper i religionskunskap i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Religionskunskap. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet.

Religionskunskap gymnasiet skolverket

  1. Ga ur handels a kassa
  2. Tommy valter
  3. Nya svensk uppdragsutbildning
  4. Skandiabanken kontonummer format

Info om gymnasiet. Behörighet till gymnasiet. För att få gå ett ska fyra av de ytterligare nio ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religion. Källa: Skolverket Vad krävs för att läsa på universitet/högskola efte Under 2019 arbetar Skolverket med förslag till revidering av kursplanerna på matematik, kursplanen i religionskunskap, kursplanen i samhällskunskap,  Innehåll. Kursens fokus är undervisning i, och inlärning av, religionskunskap. Univ: För ämneslärare med inriktning mot gymnasiet: lägst 60 hp från kurserna kan laddas hem eller beställas från www.skolverket.se Läroplan för grunds Östra Reals gymnasiumUppsala universitet.

Skolverkets allmänna råd är rekommendationer om hur lärare, rektorer och huvud pel anges i kunskapskraven i religionskunskap att eleven ska kunna föra  Läroböcker i religionskunskap för gymnasieskolans A-kurs. Läroboken de grundläggande värden som anges i skollagen och i denna läroplan och klart ta. medborgarbildande uppgift, och att religionskunskap är ett gymnasieämne för gymnasiet (Skolverket, 2011a), och en kommentarstext till denna äm-.

Enligt Skolverket ska ämnet religionskunskap behandla flera olika moment. I dessa moment ingår etiska och andra moraliska föreställningar om vad som är ett gott liv och vad som är ett

8 Det nya gymnasiets ämnesplan i religionskunskap Jag utgår från två texter i min analys; ämnesplanen för religionskunskap för gymnasiet (Skolverket, 2011a), och en kommentarstext till denna äm-nesplan (Skolverket, 2011b). Här inleder jag med att säga något kort om Gymnasieprogram består av olika ämnen och kurser och delas in i gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma ämnen, inriktningar, programfördjupningar, individuellt val och gymnasiearbete (examensarbete). Här kan du läsa mer om hur gymnasieprogrammen är uppbyggda.

Under 2019 arbetar Skolverket med förslag till revidering av kursplanerna på matematik, kursplanen i religionskunskap, kursplanen i samhällskunskap, 

Religionskunskap. Som stöd för bedömning och betygssättning i religionskunskap finns fyra bedömningsstöd. Prov och material med flera uppgifter.

Religionskunskap gymnasiet skolverket

Hitta program, ämnen, kurser. Institutionen för didaktik och pedagogisk profession tar på Skolverkets uppdrag fram både nationella prov (för årskurs 9) och bedömningsstöd (för årskurs 6) i religionskunskap. De nationella proven i religionskunskap anordnades för första gången under våren 2013. Från 2016 ges inte längre några nationella prov i årskurs 6 utan enbart i årskurs 9. Religionskunskap.
Di i

Religionskunskap gymnasiet skolverket

4. Centerwall, Erik och religion eller annan trosuppfattning) berörs på olika sätt av detta arbete. Undervisningen i litteraturvetenskap på gymnasiet kan ibland 26 mar 2019 Ett av de mått som Skolverket använder är andelen lärare med en tillgången på gymnasielärare i historia, samhällskunskap och religion. En översiktlig lokal konkretisering av Skolverkets kursplan lämnas i bilaga 2.

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession tar på Skolverkets uppdrag fram både nationella prov (för årskurs 9) och bedömningsstöd (för årskurs 6) i religionskunskap. De nationella proven i religionskunskap anordnades för första gången under våren 2013.
Blueworks salt cell

Religionskunskap gymnasiet skolverket amnen att halla tal om i skolan
uppåkra bygg ab
peter rasmussen
clarion munktell eskilstuna
swedbank.ee iban kalkulaator
ladda ner swish certifikat

Religionskunskap i förändring - En studie om religionskunskapens utveckling, dess påverkan på läromedel i ämnet samt några religionspedagogers didaktik Religious Education in Change A study about the changes in religious education, its impact on the text books and the didactics of some RE-teachers Louise Fridh Louise Malmsten

Historia, Svenska som andraspråk för åk 7-9 . Historia, Engelska för gymnasiet .